Каталог

Газови горелки поялници

Горелката е устройство за образуване на смес от газообразно, течно или твърдо гориво с въздух или кислород и за подаването ѝ към мястото на изгаряне. Намира приложение в котелни, пещни и други инсталации, за заваряване и т.н. Горелката за твърди горива представлява система за подаване на смес от гориво и „първичен“ въздух и отделно подаване на „вторичен“ въздух. В зависимост от това, дали подаваният отделно („вторичен“) въздух бива завихрян или не, се различават съответно вихрови и правотокови горелки. Горелките за течни горива се различават по начина на разпръскване на течното гориво. При механичните горелки разпръскването е за сметка на кинетичната енергия на течността. Ежекционните горелки се възползват от ежекционното действие на струя пара. При третия вид горелки за течно гориво - ротационните - горивото се разпръсква под действието на изтичаща въздушна струя. Горелките за газови горива се различават според вида на смесване на горивото с въздух - външно, непълно външно и вътрешно. Според налягането, под което работят, биват горелки с ниско налягане (до 5 kPa), със средно налягане (5 - 300 kPa), и с високо налягане (над 300 kPa).

Подреди:
19.00 лв.
Тази велика нова иновация, ви дава безжичен газов поялник в ръцете ви. Може да достигне температура от 1300 C / ...
15.00 лв.
Мини Газова горелка Цена 15 лв Piezo електронно запалителна система Контрол копче регулира размера на пламъка, ...
14.00 лв.
Характеристики: * Притежава плавно регулируеми дюзи * Температура на пламъка до 1300˚C според производителя. * ...
8.00 лв.
Газова горелка Пиезо запалване. Идеален помощник в домакинството, работилницата , гаража и сред природата. ...
17.00 лв.
Газова горелка голяма Притежава плавно регулируеми дюзи Температура на пламъка до 1300˚C според ...
0.00 лв.
Притежава плавно регулируеми дюзи Температура на пламъка до 1300˚C според производителя. Пиезо запалване. ...